Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016


 

Informacja o wynikach konkursu

 

Wojewoda śląski informuje, że została zatwierdzona lista projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Na dodatkowy konkurs przewidziano środki w łącznej wysokości 182 119 zł.

O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęły łącznie 23 oferty, w tym 15 ofert jednostek samorządu terytorialnego oraz 8 ofert organizacji pozarządowych.

Rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskało 10 ofert na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 181 738,36 zł.

Listy projektów znajdują się poniżej.

Wyniki otwartego konkursu - jednostki samorządu terytorialnego

Wyniki otwartego konkursu - organizacje pozarządoweBezpieczna i przyjazna szkoła 2016

 

 Ogłoszenie o dodatkowym konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego

ogłoszenie o dodatkowym konkursie JST

 Ogłoszenie o dodatkowym konkursie dla organizacji pozarządowych

ogłoszenie o dodatkowym konkursie OPBEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA 2016 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 

27 lipca 2016 r. została zatwierdzona lista projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W 2016 r. dla województwa śląskiego przewidziano środki w wysokości 206 492,00 zł.

O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Łącznie wpłynęło 8 ofert, w tym 3 oferty jednostek samorządu terytorialnego oraz 5 ofert organizacji pozarządowych.

Rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskały 2 oferty na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 24 373,00 zł. Oferenci, których oferty zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia zostaną poinformowani o dalszym postępowaniu odrębnym pismem.

Do rozdysponowania pozostaje jeszcze kwota 182 119,00 zł, na których wykorzystanie zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków.

Informacji w zakresie oceny formalnej i merytorycznej ofert przeprowadzonego konkursu udziela Kuratorium Oświaty tel. 32 606-30-32, mail:

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej udzielają informacji w zakresie podpisywania porozumień/umów (tel. 32 20 77 880) oraz przekazywania i rozliczenia dotacji (tel. 32 20 77 141, 32 20 77 671), mail:

Wyniki otwartego konkursu ofert - jednostki samorządu terytorialnego

Wyniki otwartego konkursu ofert - organizacje pozarządowe
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2016


Ogłoszenie o konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego

ogłoszenie o konkursie JST

  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

ogłoszenie o konkursie OP


Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015

Informacja o wynikach konkursu

23 września 2015 r. wojewoda śląski zatwierdził listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęło łącznie 5 ofert, w tym 3 oferty jednostek samorządu terytorialnego oraz 2 oferty organizacji pozarządowych.

Do oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane 4 oferty, jedna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych.

Rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego, zgodnie z zasadami konkursu, uzyskała jedna oferta złożona przez jednostkę samorządu terytorialnego i jedna oferta złożona przez organizację pozarządową na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 21 592,00 zł.

Listy projektów znajdują się poniżej.

 Wyniki otwartego konkursu ofert jednostki samorządu terytorialnego
 Wyniki otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe

Redakcja strony: Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1468

Realizacja: IntraCOM.pl