Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Łączne sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1911.) jednostki sporządzające sprawozdania mają obowiązek publikowania sprawozdań finansowych jednostkowych i łącznych w BIP.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Łączne sprawozdania finansowe [ 8 ]
Zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne za 2019 rok.pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne za 2019 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-06-23 11:35
Osior Jolanta
48.41KB
Rachunek zysków i strat łączny za 2019 rok.pdf Rachunek zysków i strat łączny za 2019 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-06-23 11:34
Osior Jolanta
51.23KB
Informacja dodatkowa łączna za 2019 rok-2.pdf Informacja dodatkowa łączna za 2019 rok-2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-06-23 11:34
Osior Jolanta
77.09KB
Bilans łączny za 2019 rok-1.pdf Bilans łączny za 2019 rok-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-06-23 11:34
Osior Jolanta
54.12KB
Zestawienie zmian w funduszu łączne.pdf Zestawienie zmian w funduszu łączne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-05-07 09:28
Ziętek Kornelia
46.33KB
Rachunek zysków i strat łączny.pdf Rachunek zysków i strat łączny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-05-07 09:27
Ziętek Kornelia
49.06KB
Informacja dodatkowa łączna.pdf Informacja dodatkowa łączna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-05-07 09:26
Ziętek Kornelia
83.8KB
Bilans łączny.pdf Bilans łączny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-05-07 09:20
Ziętek Kornelia
52.59KB

Redakcja strony: Łączne sprawozdania finansoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 505

Realizacja: IntraCOM.pl