Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.), podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o nieudzielonej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe sprawozdania i informacje przedstawiane są bezpośrednio Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. Zakres sprawozdań, okresy sprawozdań, terminy składania sprawozdań oraz wzory formularzy sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1871.) w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. z 2017 r., poz. 120).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej [ 72 ]
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WUOZ 16.09.2020.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WUOZ 16.09.2020.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-09-17 15:13
Osior Jolanta
628KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 07.09.2020 FUNFOTOS-1.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 07.09.2020 FUNFOTOS-1.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-09-15 08:54
Osior Jolanta
545KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 09.09.2020 P. Witek.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 09.09.2020 P. Witek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-09-10 08:52
Osior Jolanta
545KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WSA i Orgia Smaków Dorian Jesionka.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WSA i Orgia Smaków Dorian Jesionka.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-08-18 14:42
Osior Jolanta
625.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WUOZ 6.08.2020-1.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WUOZ 6.08.2020-1.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-08-17 09:04
Osior Jolanta
543KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej FUNFOTOS Sp. z o. o. xls.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej FUNFOTOS Sp. z o. o. xls.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-07-31 14:02
Osior Jolanta
545.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej BUON CIBO S.C..xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej BUON CIBO S.C..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-07-23 14:33
Osior Jolanta
540KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 13.07.2020.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 13.07.2020.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-07-13 13:24
Osior Jolanta
625.5KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-07-08 14:25
Osior Jolanta
624.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej EKO-KOLOS  05.2020.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej EKO-KOLOS 05.2020.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-05-26 13:04
Osior Jolanta
722KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Sośnierz 05.2020-1.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Sośnierz 05.2020-1.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-05-15 11:58
Osior Jolanta
722.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Sośnierz, EKO-KOLOS 04.2020.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Sośnierz, EKO-KOLOS 04.2020.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-04-09 14:51
Osior Jolanta
723KB
Kopia Korekta sprawozdania 03.2020.xls Kopia Korekta sprawozdania 03.2020.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-03-12 12:52
Osior Jolanta
640.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Sośnierz 02.2019.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Sośnierz 02.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-02-13 11:36
Osior Jolanta
722.5KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 12.2019 WUOZ.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 12.2019 WUOZ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
19-12-23 10:14
Osior Jolanta
722.5KB
korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 12.2019.xls korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 12.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-12-06 14:28
Osior Jolanta
814.5KB
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej ŚWKZ i P. Rogozik 11.2019.xls Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej ŚWKZ i P. Rogozik 11.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-11-13 09:51
Osior Jolanta
810.5KB
Korekty sporawozdań o udzielonej pomocy publicznej 11.2019.xls Korekty sporawozdań o udzielonej pomocy publicznej 11.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-11-07 12:10
Osior Jolanta
724KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 10.2019 WUOZ.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 10.2019 WUOZ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
19-10-30 16:59
Latos Anna
814.5KB
Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 10.2019 FMG Niwka SA.xls Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 10.2019 FMG Niwka SA.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-10-21 11:24
Latos Anna
724KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 10.2019.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 10.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-10-08 13:17
Latos Anna
811KB
Kopia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 20.09.2019 P. Żmijewska.xls Kopia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 20.09.2019 P. Żmijewska.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-09-20 14:46
Ziętek Kornelia
718KB
Kopia Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 11.09.2019 Stary Hangar.xls Kopia Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 11.09.2019 Stary Hangar.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-09-11 15:00
Ziętek Kornelia
728KB
Kopia Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pom.publ. Hangar.xls06-09-2019.xls Kopia Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pom.publ. Hangar.xls06-09-2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-09-06 15:09
Ziętek Kornelia
729KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WUOZ,30. 08.2019.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WUOZ,30. 08.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-08-30 11:34
Ziętek Kornelia
733KB
Kopia sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.xls06-08-2019.xls Kopia sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.xls06-08-2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-08-14 10:24
Ziętek Kornelia
811KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Żmijewska, P. Sośnierz.xls2019-08-13.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Żmijewska, P. Sośnierz.xls2019-08-13.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-08-13 14:53
Ziętek Kornelia
810KB
Kopia sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.xls006-08-2019.xls Kopia sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.xls006-08-2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-08-06 13:15
Ziętek Kornelia
811KB
Kopia Pmoc publiczna 11 i 15.07.2019r+korekta.xls Kopia Pmoc publiczna 11 i 15.07.2019r+korekta.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-07-17 13:28
Ziętek Kornelia
691KB
Kopia Sprawozdanie z pomocy publ.xls Kopia Sprawozdanie z pomocy publ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
19-07-10 14:48
Ziętek Kornelia
686.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-07-08 12:24
Ziętek Kornelia
712KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek, P. Weist za V.19.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek, P. Weist za V.19.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-06-07 10:20
Ziętek Kornelia
803KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o..xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-05-17 13:01
Ziętek Kornelia
715.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa i P. Żmijewska V.19.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa i P. Żmijewska V.19.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-05-14 15:08
Ziętek Kornelia
716.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek za IV.19.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek za IV.19.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-05-10 13:01
Ziętek Kornelia
715.5KB
Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Energopol-WSK S.A i PKS.xls Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Energopol-WSK S.A i PKS.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-04-11 11:58
Sawka Justyna
803KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-04-03 12:20
Sawka Justyna
806.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Wierzbicki, ENERGOPOL-WSK S.A..xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Wierzbicki, ENERGOPOL-WSK S.A..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-03-15 15:03
Latos Anna
808KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Kwik.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Kwik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-03-07 13:02
Sawka Justyna
802.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej EKO-KOLOS Sp. z o. o..xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej EKO-KOLOS Sp. z o. o..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-02-15 15:08
Sawka Justyna
725.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-02-12 13:57
Latos Anna
725KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK S.A..xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK S.A..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-02-07 13:35
Sawka Justyna
716KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Sylwia Janek.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Sylwia Janek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-02-01 12:56
Sawka Justyna
804KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Ulrich Weist Carpe Diem 14.01.2019.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Ulrich Weist Carpe Diem 14.01.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-01-14 14:21
Sawka Justyna
722.5KB
Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK SA i SILESIA COMMERCIAL INVESTMENT.xls Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK SA i SILESIA COMMERCIAL INVESTMENT.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-01-07 11:41
Sawka Justyna
803KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WPRIiR Energopol-WSK SAŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WPRIiR Energopol-WSK SAŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-12-21 12:43
Sawka Justyna
800KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-12-19 11:47
Latos Anna
801KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Pan Mariusz Wierzbicki 12.12.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Pan Mariusz Wierzbicki 12.12.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-12-12 11:37
Latos Anna
800.5KB
Korekta spr. o udz. pomocy publ. Firma Handlowa KRIST-MAR i Silesia Commercial Investment, Sprawozdanie Jolanta Windak.xls Korekta spr. o udz. pomocy publ. Firma Handlowa KRIST-MAR i Silesia Commercial Investment, Sprawozdanie Jolanta Windak.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-12-07 12:07
Latos Anna
799.5KB
Sprawozdanie o oudzielonej pomocy publicznej WUOZ 15.11.2018.xls Sprawozdanie o oudzielonej pomocy publicznej WUOZ 15.11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
18-11-22 11:57
Sawka Justyna
717.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 14.11.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 14.11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-11-14 14:57
Latos Anna
796KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 9.11.2018 Silesia Commercial Investment Sp. z o. o. Sp. komandytowa.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 9.11.2018 Silesia Commercial Investment Sp. z o. o. Sp. komandytowa.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-11-13 07:54
Sawka Justyna
712.5KB
Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Conbelts SA 11.2018.xls Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Conbelts SA 11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-11-08 15:08
Latos Anna
716.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.11.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.11.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-11-07 15:21
Sawka Justyna
704KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 19.10.2018.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 19.10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-10-22 09:01
Sawka Justyna
716.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Jan Gałązka.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Jan Gałązka.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-10-10 15:19
Sawka Justyna
706KB
Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Ullrich Weist Carpe Diem i Conbelts SA 10.2018.xls Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Ullrich Weist Carpe Diem i Conbelts SA 10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-10-05 14:33
Sawka Justyna
711.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej wraz z korektami 10.2018.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej wraz z korektami 10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-10-04 13:09
Sawka Justyna
799KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 17.09.2018.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 17.09.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-09-19 12:00
Sawka Justyna
796KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-09-13 14:58
Sawka Justyna
793.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5_09_2018 r_ Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5_09_2018 r_ Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-09-05 13:26
Romaniuk Marta
201.32KB
Kopia Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 21. 08.18r.-1.xls Kopia Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 21. 08.18r.-1.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-08-24 12:41
Sawka Justyna
795.5KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej P. Jan Gałązka.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej P. Jan Gałązka.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-08-14 15:16
Sawka Justyna
703.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 6.08.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 6.08.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-08-06 13:56
Sawka Justyna
704.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 04.07.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 04.07.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
18-07-06 07:59
Sawka Justyna
715KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05.06.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05.06.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-06-05 13:09
Sawka Justyna
708KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.05.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.05.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-05-08 07:42
Sawka Justyna
709.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_04_2018.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_04_2018.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-04-06 08:03
Romaniuk Marta
182.16KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_03_2018.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_03_2018.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-03-07 09:44
Romaniuk Marta
202.09KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 12.02.2018.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 12.02.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-02-13 12:33
Sawka Justyna
797KB
12.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.xls 12.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-01-05 14:39
Sawka Justyna
699KB
Kopia Sprawozdanie WUOZab 27 12 2017.xls Kopia Sprawozdanie WUOZab 27 12 2017.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-01-02 07:55
Sawka Justyna
702KB

Redakcja strony: Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3692

Realizacja: IntraCOM.pl