Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.), podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o nieudzielonej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe sprawozdania i informacje przedstawiane są bezpośrednio Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. Zakres sprawozdań, okresy sprawozdań, terminy składania sprawozdań oraz wzory formularzy sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1871.) w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. z 2017 r., poz. 120).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej [ 54 ]
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej EKO-KOLOS Sp. z o. o..xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej EKO-KOLOS Sp. z o. o..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
19-02-15 15:08
Sawka Justyna
725.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-02-12 13:57
Latos Anna
725KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK S.A..xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK S.A..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
19-02-07 13:35
Sawka Justyna
716KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Sylwia Janek.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Sylwia Janek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
19-02-01 12:56
Sawka Justyna
804KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Ulrich Weist Carpe Diem 14.01.2019.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Ulrich Weist Carpe Diem 14.01.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-01-14 14:21
Sawka Justyna
722.5KB
Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK SA i SILESIA COMMERCIAL INVESTMENT.xls Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK SA i SILESIA COMMERCIAL INVESTMENT.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-01-07 11:41
Sawka Justyna
803KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WPRIiR Energopol-WSK SAŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WPRIiR Energopol-WSK SAŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-12-21 12:43
Sawka Justyna
800KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-12-19 11:47
Latos Anna
801KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Pan Mariusz Wierzbicki 12.12.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Pan Mariusz Wierzbicki 12.12.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-12-12 11:37
Latos Anna
800.5KB
Korekta spr. o udz. pomocy publ. Firma Handlowa KRIST-MAR i Silesia Commercial Investment, Sprawozdanie Jolanta Windak.xls Korekta spr. o udz. pomocy publ. Firma Handlowa KRIST-MAR i Silesia Commercial Investment, Sprawozdanie Jolanta Windak.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-12-07 12:07
Latos Anna
799.5KB
Sprawozdanie o oudzielonej pomocy publicznej WUOZ 15.11.2018.xls Sprawozdanie o oudzielonej pomocy publicznej WUOZ 15.11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-11-22 11:57
Sawka Justyna
717.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 14.11.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 14.11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-11-14 14:57
Latos Anna
796KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 9.11.2018 Silesia Commercial Investment Sp. z o. o. Sp. komandytowa.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 9.11.2018 Silesia Commercial Investment Sp. z o. o. Sp. komandytowa.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-11-13 07:54
Sawka Justyna
712.5KB
Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Conbelts SA 11.2018.xls Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Conbelts SA 11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-11-08 15:08
Latos Anna
716.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.11.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.11.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-11-07 15:21
Sawka Justyna
704KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 19.10.2018.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 19.10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-10-22 09:01
Sawka Justyna
716.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Jan Gałązka.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Jan Gałązka.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-10-10 15:19
Sawka Justyna
706KB
Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Ullrich Weist Carpe Diem i Conbelts SA 10.2018.xls Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Ullrich Weist Carpe Diem i Conbelts SA 10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-10-05 14:33
Sawka Justyna
711.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej wraz z korektami 10.2018.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej wraz z korektami 10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-10-04 13:09
Sawka Justyna
799KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 17.09.2018.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 17.09.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-09-19 12:00
Sawka Justyna
796KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-09-13 14:58
Sawka Justyna
793.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5_09_2018 r_ Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5_09_2018 r_ Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-09-05 13:26
Romaniuk Marta
201.32KB
Kopia Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 21. 08.18r.-1.xls Kopia Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 21. 08.18r.-1.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-08-24 12:41
Sawka Justyna
795.5KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej P. Jan Gałązka.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej P. Jan Gałązka.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-08-14 15:16
Sawka Justyna
703.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 6.08.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 6.08.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-08-06 13:56
Sawka Justyna
704.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 04.07.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 04.07.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-07-06 07:59
Sawka Justyna
715KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05.06.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05.06.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-06-05 13:09
Sawka Justyna
708KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.05.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.05.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-05-08 07:42
Sawka Justyna
709.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_04_2018.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_04_2018.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-06 08:03
Romaniuk Marta
182.16KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_03_2018.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_03_2018.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-03-07 09:44
Romaniuk Marta
202.09KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 12.02.2018.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 12.02.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-02-13 12:33
Sawka Justyna
797KB
12.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.xls 12.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-01-05 14:39
Sawka Justyna
699KB
Kopia Sprawozdanie WUOZab 27 12 2017.xls Kopia Sprawozdanie WUOZab 27 12 2017.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-01-02 07:55
Sawka Justyna
702KB
sprawozdanie de minimis 2017 rok.zip sprawozdanie de minimis 2017 rok.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-12-27 08:23
Romaniuk Marta
197.26KB
11.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 11.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-12-07 08:37
Sawka Justyna
695KB
07.11.2017 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  Śląska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju.xls 07.11.2017 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Śląska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-11-13 13:37
Sawka Justyna
794KB
10.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 10.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-11-06 15:28
Sawka Justyna
695KB
10.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna.xls 10.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-10-05 12:56
Sawka Justyna
704KB
09.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 09.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
17-09-05 15:01
Sawka Justyna
694KB
08.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 08.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-08-03 12:22
Sawka Justyna
694KB
07.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik(1).xls 07.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik(1).xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-07-05 13:36
Sawka Justyna
693.5KB
06.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 06.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-06-06 14:34
Sawka Justyna
784.5KB
05.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna i Creativeline Marzena Kachel.xls 05.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna i Creativeline Marzena Kachel.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-05-05 15:03
Sawka Justyna
707.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna 04.2017.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna 04.2017.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-04-06 08:15
Sawka Justyna
696.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna 03.2017.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna 03.2017.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-03-07 08:43
Sawka Justyna
696.5KB
sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis Creativeline Marzena Kachel.xls sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis Creativeline Marzena Kachel.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-03-03 11:31
Sawka Justyna
690KB
sprawozdanie KRIST-MAR 11.2016.xls sprawozdanie KRIST-MAR 11.2016.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-11-08 14:55
Sawka Justyna
698.5KB
Kopia Korekta+sprawozdania+Woj.+Urz.+Ochr.+Zab..xls Kopia Korekta+sprawozdania+Woj.+Urz.+Ochr.+Zab..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-03-23 12:29
Romaniuk Marta
695.5KB
KOREKTA Sprawozdania - Michalski - 12.2015.xls KOREKTA Sprawozdania - Michalski - 12.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-01-08 09:30
Sawka Justyna
691KB
sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej -8.12.2015r. - JanWyroba.xls sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej -8.12.2015r. - JanWyroba.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
15-12-10 07:38
Sawka Justyna
780.5KB
Kopia korekta+sprawozdania+P.+Michalski+11.2015.xls Kopia korekta+sprawozdania+P.+Michalski+11.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
15-12-04 11:32
Sawka Justyna
691KB
korekta+sprawozdania+P.+Michalski+10.2015.xls korekta+sprawozdania+P.+Michalski+10.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-11-05 09:10
Sawka Justyna
691KB
korekta+sprawozdania+P.+Michalski+i+P.+Wilk+09.2015.xls korekta+sprawozdania+P.+Michalski+i+P.+Wilk+09.2015.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
15-10-07 15:00
Sawka Justyna
697KB
korekta sprawozdania P. Michalskiego z września 2015 r.xls korekta sprawozdania P. Michalskiego z września 2015 r.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-09-09 14:25
Sawka Justyna
777.5KB

Redakcja strony: Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1967

Realizacja: IntraCOM.pl