Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pomoc publiczna

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o nieudzielonej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe sprawozdania i informacje przedstawiane są bezpośrednio Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. Zakres sprawozdań, okresy sprawozdań, terminy składania sprawozdań oraz wzory formularzy sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 153, poz. 952 z późn. zm.) w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081 z późn. zm.).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pomoc publiczna [ 5 ]
Kopia sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.xls006-08-2019.xls Kopia sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.xls006-08-2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-08-06 13:15
Ziętek Kornelia
811KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minis lib pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.xlsx Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minis lib pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
16-03-15 10:50
Sawka Justyna
85.42KB
OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM.doc OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-12-07 13:54
Sawka Justyna
67KB
FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
15-12-07 13:48
Sawka Justyna
78.97KB
FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie-2.doc FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie-2.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
15-12-07 13:48
Sawka Justyna
233KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie [ 6 ]
Kopia pomoc de minimis z  rolnictwa 08 2018.xls Kopia pomoc de minimis z rolnictwa 08 2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-09-07 12:20
Sawka Justyna
685KB
Inf.o nieudz. p.p. w roln.i ryb.w 2017 r..docx Inf.o nieudz. p.p. w roln.i ryb.w 2017 r..docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-01-05 14:38
Sawka Justyna
15.66KB
FB-PP.ROCZNA 2016 rybołówstwo.xls FB-PP.ROCZNA 2016 rybołówstwo.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-03-06 14:15
Sawka Justyna
33KB
FB-PP.ROCZNA 2016 rolnictwo.xls FB-PP.ROCZNA 2016 rolnictwo.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-03-06 14:15
Sawka Justyna
33KB
fb-XII16-rolnictwo .pdf fb-XII16-rolnictwo .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
17-01-23 07:42
Sawka Justyna
111.64KB
fb-XII 16-rybołówstwo.pdf fb-XII 16-rybołówstwo.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-01-23 07:42
Sawka Justyna
111.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej [ 64 ]
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 10.2019.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 10.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-10-08 13:17
Latos Anna
811KB
Kopia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 20.09.2019 P. Żmijewska.xls Kopia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 20.09.2019 P. Żmijewska.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-09-20 14:46
Ziętek Kornelia
718KB
Kopia Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 11.09.2019 Stary Hangar.xls Kopia Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 11.09.2019 Stary Hangar.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-09-11 15:00
Ziętek Kornelia
728KB
Kopia Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pom.publ. Hangar.xls06-09-2019.xls Kopia Kopia korekta sprawozdania o udzielonej pom.publ. Hangar.xls06-09-2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-09-06 15:09
Ziętek Kornelia
729KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WUOZ,30. 08.2019.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WUOZ,30. 08.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-08-30 11:34
Ziętek Kornelia
733KB
Kopia sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.xls06-08-2019.xls Kopia sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.xls06-08-2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-08-14 10:24
Ziętek Kornelia
811KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Żmijewska, P. Sośnierz.xls2019-08-13.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Żmijewska, P. Sośnierz.xls2019-08-13.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-08-13 14:53
Ziętek Kornelia
810KB
Kopia Pmoc publiczna 11 i 15.07.2019r+korekta.xls Kopia Pmoc publiczna 11 i 15.07.2019r+korekta.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-07-17 13:28
Ziętek Kornelia
691KB
Kopia Sprawozdanie z pomocy publ.xls Kopia Sprawozdanie z pomocy publ.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-07-10 14:48
Ziętek Kornelia
686.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-07-08 12:24
Ziętek Kornelia
712KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek, P. Weist za V.19.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek, P. Weist za V.19.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-06-07 10:20
Ziętek Kornelia
803KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o..xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-05-17 13:01
Ziętek Kornelia
715.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa i P. Żmijewska V.19.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa i P. Żmijewska V.19.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-05-14 15:08
Ziętek Kornelia
716.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek za IV.19.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek za IV.19.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-05-10 13:01
Ziętek Kornelia
715.5KB
Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Energopol-WSK S.A i PKS.xls Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Energopol-WSK S.A i PKS.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-04-11 11:58
Sawka Justyna
803KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Janek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-04-03 12:20
Sawka Justyna
806.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Wierzbicki, ENERGOPOL-WSK S.A..xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Wierzbicki, ENERGOPOL-WSK S.A..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-03-15 15:03
Latos Anna
808KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Kwik.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej P. Kachel i P. Kwik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-03-07 13:02
Sawka Justyna
802.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej EKO-KOLOS Sp. z o. o..xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej EKO-KOLOS Sp. z o. o..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-02-15 15:08
Sawka Justyna
725.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej PKS Częstochowa.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-02-12 13:57
Latos Anna
725KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK S.A..xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK S.A..xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-02-07 13:35
Sawka Justyna
716KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Sylwia Janek.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Sylwia Janek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-02-01 12:56
Sawka Justyna
804KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Ulrich Weist Carpe Diem 14.01.2019.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Ulrich Weist Carpe Diem 14.01.2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-01-14 14:21
Sawka Justyna
722.5KB
Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK SA i SILESIA COMMERCIAL INVESTMENT.xls Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej ENERGOPOL-WSK SA i SILESIA COMMERCIAL INVESTMENT.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-01-07 11:41
Sawka Justyna
803KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WPRIiR Energopol-WSK SAŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej WPRIiR Energopol-WSK SAŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-12-21 12:43
Sawka Justyna
800KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-12-19 11:47
Latos Anna
801KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Pan Mariusz Wierzbicki 12.12.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Pan Mariusz Wierzbicki 12.12.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-12-12 11:37
Latos Anna
800.5KB
Korekta spr. o udz. pomocy publ. Firma Handlowa KRIST-MAR i Silesia Commercial Investment, Sprawozdanie Jolanta Windak.xls Korekta spr. o udz. pomocy publ. Firma Handlowa KRIST-MAR i Silesia Commercial Investment, Sprawozdanie Jolanta Windak.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-12-07 12:07
Latos Anna
799.5KB
Sprawozdanie o oudzielonej pomocy publicznej WUOZ 15.11.2018.xls Sprawozdanie o oudzielonej pomocy publicznej WUOZ 15.11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-11-22 11:57
Sawka Justyna
717.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 14.11.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 14.11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-11-14 14:57
Latos Anna
796KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 9.11.2018 Silesia Commercial Investment Sp. z o. o. Sp. komandytowa.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 9.11.2018 Silesia Commercial Investment Sp. z o. o. Sp. komandytowa.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-11-13 07:54
Sawka Justyna
712.5KB
Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Conbelts SA 11.2018.xls Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Conbelts SA 11.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-11-08 15:08
Latos Anna
716.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.11.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.11.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-11-07 15:21
Sawka Justyna
704KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 19.10.2018.xls Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Stary Hangar Sp. z o. o. w Gliwicach 19.10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-10-22 09:01
Sawka Justyna
716.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Jan Gałązka.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Jan Gałązka.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-10-10 15:19
Sawka Justyna
706KB
Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Ullrich Weist Carpe Diem i Conbelts SA 10.2018.xls Kopia Korekty sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej Ullrich Weist Carpe Diem i Conbelts SA 10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-10-05 14:33
Sawka Justyna
711.5KB
Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej wraz z korektami 10.2018.xls Kopia Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej wraz z korektami 10.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-10-04 13:09
Sawka Justyna
799KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 17.09.2018.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 17.09.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-09-19 12:00
Sawka Justyna
796KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-09-13 14:58
Sawka Justyna
793.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5_09_2018 r_ Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5_09_2018 r_ Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-09-05 13:26
Romaniuk Marta
201.32KB
Kopia Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 21. 08.18r.-1.xls Kopia Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej 21. 08.18r.-1.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-08-24 12:41
Sawka Justyna
795.5KB
Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej P. Jan Gałązka.xls Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej P. Jan Gałązka.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-08-14 15:16
Sawka Justyna
703.5KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 6.08.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 6.08.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-08-06 13:56
Sawka Justyna
704.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 04.07.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 04.07.2018 r. Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-07-06 07:59
Sawka Justyna
715KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05.06.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05.06.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-06-05 13:09
Sawka Justyna
708KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.05.2018.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 07.05.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-05-08 07:42
Sawka Justyna
709.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_04_2018.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_04_2018.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-04-06 08:03
Romaniuk Marta
182.16KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_03_2018.zip Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 05_03_2018.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-03-07 09:44
Romaniuk Marta
202.09KB
Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 12.02.2018.xls Kopia Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 12.02.2018.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-02-13 12:33
Sawka Justyna
797KB
12.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.xls 12.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-01-05 14:39
Sawka Justyna
699KB
Kopia Sprawozdanie WUOZab 27 12 2017.xls Kopia Sprawozdanie WUOZab 27 12 2017.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-01-02 07:55
Sawka Justyna
702KB
sprawozdanie de minimis 2017 rok.zip sprawozdanie de minimis 2017 rok.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-12-27 08:23
Romaniuk Marta
197.26KB
11.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 11.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-12-07 08:37
Sawka Justyna
695KB
07.11.2017 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  Śląska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju.xls 07.11.2017 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Śląska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
17-11-13 13:37
Sawka Justyna
794KB
10.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 10.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-11-06 15:28
Sawka Justyna
695KB
10.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna.xls 10.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-10-05 12:56
Sawka Justyna
704KB
09.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 09.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
17-09-05 15:01
Sawka Justyna
694KB
08.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 08.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
17-08-03 12:22
Sawka Justyna
694KB
07.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik(1).xls 07.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej Firma Handlowa KRIST-MAR Spółka Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik(1).xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-07-05 13:36
Sawka Justyna
693.5KB
06.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls 06.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej FH KRIST-MAR Sp. Jawna Krzysztof, Mariusz, Stanisław Wójcik.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-06-06 14:34
Sawka Justyna
784.5KB
05.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna i Creativeline Marzena Kachel.xls 05.2017 Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna i Creativeline Marzena Kachel.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-05-05 15:03
Sawka Justyna
707.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna 04.2017.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna 04.2017.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-04-06 08:15
Sawka Justyna
696.5KB
Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna 03.2017.xls Korekta sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - FH KRIST-MAR Sp. Jawna 03.2017.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-03-07 08:43
Sawka Justyna
696.5KB
sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis Creativeline Marzena Kachel.xls sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis Creativeline Marzena Kachel.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-03-03 11:31
Sawka Justyna
690KB

Redakcja strony: Pomoc publicznaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4884

Realizacja: IntraCOM.pl