Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Budownictwo i architektura

Informuję, że  w dniu 6 września 2016 r.  w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. poz. 1493).

Rozporządzenie weszło w życie 17 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie określa wzory:

- wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę  (B1),

- zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2),

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

- informacje uzupełniające do ww. dokumentów (B-4),

- decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę ( B-5),

Na stronie http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm   zamieszczono elektroniczną wersję ww. wzorów oraz przykłady ich wypełnienia.

 

Redakcja strony: Budownictwo i architekturaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8191

Realizacja: IntraCOM.pl