Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Administracja zespolona

Rządowa administracja zespolona w województwie:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice

tel. 32 621-52-20
faks: 32 251-92-82
www.katowice.kwpsp.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
tel. 32 200-22-22
faks: 32 200-11-26
www.slaska.policja.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
tel. 32 606-30-35
faks: 32 606-30-64
www.kuratorium.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
tel. 32 208-74-68
faks: 32 208-74-69
www.wif.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
tel. 32 351-24-00
faks: 32 351-24-44
www.bip.piorin.gov.pl/katowice

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
tel. 32 606-33-00
faks: 32 606-33-48
www.winb.katowice.uw.gov.pl

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
tel. 32 207-74-17
faks: 32 207-75-11
bip.katowice.uw.gov.pl/geodezja/index.html
www.wingik.slask.eu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 201-76-00
faks: 32 251-55-54
www.katowice.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

ul. Brata Alberta 4 skrytka pocztowa nr 178, 40-951 Katowice
tel. 32 356-81-00
faks: 32 255-10-12
www.katowice.wiih.gov.pl
 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach

ul. Jana III Sobieskiego 10, 40-082 Katowice
tel. 32 351-11-61
faks: 32 351-11-63
www.bip.swijhars.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice
tel. 32 428-86-01
faks: 32 428-86-27
www.katowice.wiw.gov.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. 32 253-77-98
faks: 32 256-48-58
www.wkz.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
tel. 32 428-81-50
faks: 32 428-81-51
www.katowice.witd.gov.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel.32 351-23-15
faks: 32 351-23-02
www.wsse.katowice.pl

Redakcja strony: Administracja zespolonaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15529

Realizacja: IntraCOM.pl