Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dyrektor Wydziału

Magdalena Szewczuk-Szturc

 tel.  32 20 77 326
faks 32 20 77 327
 

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Sekretariat Wydziału - pokój 327
tel.   32 20 77 326
faks 32 20 77 327

pn.-pt. 7:30-15:30*

infolinia paszportowa 32 20 77 800
*godz. pracy Terenowej Delegatury Paszportowej oraz punktów przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych:

 

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Andrzej Krzystyniak

tel.  32 20 77 328
faks 32 20 77 327

Zadania Wydziału:

 • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz z zakresu aktów stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska,
 • udzielanie i rozliczanie dotacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, usc, zmiany imienia i nazwiska oraz organizacji kwalifikacji wojskowej,
 • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 • uznanie za obywatela polskiego,
 • przyjmowanie wniosków o nadanie oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 • przyjmowanie wniosków paszportowych, wydawanie paszportów i paszportów tymczasowych,
 • wydawanie opinii dla polskich placówek dyplomatycznych w sprawie wydania paszportu i paszportu tymczasowego oraz opinii dla Urzędu Morskiego w sprawie wydania książeczki żeglarskiej,
 • weryfikacja wniosków o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i przygotowywanie wykazów medali za długoletnie pożycie małżeńskie do Kancelarii Prezydenta RP,
 • obsługa organizacyjno-techniczna Komisji do Spraw Orderów i Odznaczeń w zakresie orderów i odznaczeń,
 • obsługa administracyjno-techniczna Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi,
 • prowadzenie spraw w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych,
 • wydawanie dokumentów podróży i pobytu dla cudzoziemców, prowadzenie ewidencji zaproszeń, wydawanie decyzji w sprawie pobytu na terytorium RP, wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP,
 • ochrona miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, wydawanie opinii w sprawie remontu, prowadzenie ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci na terenie województwa śląskiego,
 • prowadzenie spraw w zakresie spraw wyznaniowych: wydawanie zaświadczeń kościołom i związkom wyznaniowym o posiadaniu osobowości prawnej, dokonywanie ustaleń dotyczących sytuacji prawnej nieruchomości, a także prowadzenie dokumentacji związanej z kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • udzielanie i rozliczanie dotacji na pomoc dla repatriantów oraz wydawanie decyzji w sprawie uznania za repatrianta, prowadzenie spraw z zakresu wynikającego z ustawy o repatriantach,
 • prowadzenie spraw w zakresie przeprowadzania rejestracji i organizacji kwalifikacji wojskowej,
 • nadzorowanie działalności stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • koordynacja i uzgadnianie tras i czasu pielgrzymek lub procesji na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeśli przekraczają one obszar gminy lub województwa,
 • wydawanie zezwoleń na używanie mundurów zagranicznych;
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z zadań Wydziału oraz opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z ich wykonania.
 •  

Redakcja strony: Wydział Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6288

Realizacja: IntraCOM.pl