Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Grzegorz Gajda


tel. 32 207-73-36
faks 32 207-72-78
II piętro, pokój 337

Kontakt
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
II piętro, pokój 337
 tel. 32 207-73-36
 faks 32 207-72-78 

 Formowicz Mariola – główny specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego i planowania ochrony informacji niejawnych

tel. 32 207-73-37
faks 32 207-72-78
II piętro, pokój 337

Kulawik Alicja – starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań sprawdzających oraz organizacji szkoleń

tel. 32 207-73-36
faks 32 207-72-78
II piętro, pokój 337

Warzecha Justyna – starszy specjalista do spraw kontroli, obsługi komisji dyscyplinarnej i obsługi administracyjno – biurowej

tel. 32 207-73-36; 32 207-73-35
faks 32 207-72-78
II piętro, pokój 337

 

Zakres działania Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka, a także opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej,  w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • organizowanie przeglądów materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, dotyczących osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 • realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach zespolonych służb, inspekcji, w których Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje obowiązki w tym zakresie na podstawie dokonanego powierzenia zadań przez Wojewodę i wyznaczenia przez kierownika właściwej jednostki;
 • obsługa Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla Członków Korpusu Służby Cywilnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkeigo oraz wybranych jednostek administracji zespolonej województwa śląskiego.

Redakcja strony: Zespół do Spraw Ochrony Informacji NiejawnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2378

Realizacja: IntraCOM.pl