Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej

Zastępca Kierownika Oddziału

Renata Kopek

322077601
  pok. 601

 

Zadania

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością, legalnością, terminowością prac statystyczno - sprawozdawczych wynikających z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej w zakresie zdrowie i ochrona zdrowia: w części: „hospitalizacja”, zgodnie z zakresem przedmiotowym  i podmiotowym, określonym w przepisach prawa:
 • gromadzenie danych dotyczących hospitalizacji – MZ/Szp-11 Karta statystyczna szpitalna ogólna, od podmiotów udzielających stacjonarnych świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego (moduł AKS),
 • weryfikacja poprawności przekazanych danych, sprawdzanie zgodności logicznych stosowanych   w badaniu chorobowości szpitalnej,
 • przekazywanie danych z zakresu karty statystycznej szpitalnej ogólnej do instytucji centralnych: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Państwowy Zakład Higieny) w Warszawie,
 • analizowanie informacji uzyskanych w badaniu statystycznym w zakresie chorobowości,
 • tworzenie zgodnie z zapotrzebowaniem zestawień i analiz dla klientów urzędu, w tym dla zarządzających opieką zdrowotna na różnych szczeblach zarządzania, w szczególności w zakresie niezbędnym dla tworzenia planów i strategii zdrowotnych,
 • opracowywanie danych i analiz określających specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców woj. śląskiego w związku z tworzeniem regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustaleniem i monitorowaniem priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej

 System Statystyki w Ochronie Zdrowia - sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe wypełniane są (za poszczególne kwartały) w wersji elektronicznej przez zobligowane podmioty w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia, dostępnym na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  www.ssoz.ezdrowie.gov.pl

Instrukcja oraz wskazówki dotyczące pracy w systemie znajdą Państwo w zakładce sprawozdawczość kwartalna, jak również na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Badania statystyczne realizowane przez Zespół do spraw chorobowości hospitalizowanej - wykaz sprawozdań

MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ-BFA - kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej

Struktura zobowiązań w poszczególnych podmiotach leczniczych


Szczegółowe informacje można uzyskać:
Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej
tel.  32 207-76-00,  32 207-76-01

Redakcja strony: Zespół do Spraw Chorobowości HospitalizowanejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1512

Realizacja: IntraCOM.pl