Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej

p.o Zastępcy Kierownika Oddziału

Renata Kopek

322077601
  pok. 601

 

Zadania

 • stworzenie sprawnego systemu gromadzenia, generowania danych o pacjentach hospitalizowanych w szpitalach woj. śląskiego w tym:
  • gromadzenie danych o pacjentach hospitalizowanych w województwie śląskim od podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania (publiczne i niepubliczne zakłady opieki stacjonarnej - formularz Mz/Szp-11),
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością, legalnością i terminowością prac statystyczno-sprawozdawczych z zakresu chorobowości hospitalizowanej,
  • weryfikacja i przekazywanie danych z zakresu karty statystycznej szpitalnej ogólnej do instytucji centralnych: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Państwowy Zakład Higieny) w Warszawie,
 • stałe monitorowanie podstawowych trendów w zakresie chorobowości szpitalnej i publikowanie tych danych w raportach o sytuacji zdrowotnej ludności,
 • tworzenia zgodnie z zapotrzebowaniem niestandardowych zestawień i analiz dla zarządzających opieką zdrowotna na różnych szczeblach zarządzania, w szczególności w zakresie niezbędnym dla tworzenia planów i strategii zdrowotnych,
 • udostępnianie danych o pacjentach hospitalizowanych jednostkom naukowo-badawczym sektora zdrowia w zakresie ich zainteresowań,
 • przygotowywanie corocznych publikacji przedstawiających różne aspekty zdrowia ludności woj. śląskiego.

 

Wykaz sprawozdań MZ przekazywanych do Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

MZ/Szp-11    -  Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna

 

System Moduł Statystyki Finansowej

Platforma MSF CSIOZ służy do wprowadzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej (formularz MZ-BFA) w formie elektronicznej. Sprawozdanie w MSF należy wypełnić za poszczególne kwartały narastająco w terminie do 30 dnia po każdym kwartale.
Instrukcja oraz wskazówki dotyczące pracy w systemie "Moduł Statystyki Finansowej" MSF znajdą Państwo w zakładce sprawozdawczość miesięczna i kwartalna – instrukcje wypełniania sprawozdań,  jak również na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.
http://www.csioz.gov.pl/msf.html

 

Szczegółowe informacje o zakresie prowadzonych badań, narzędziach oraz terminach przekazywania danych można uzyskać w ww. Zespole.

Redakcja strony: Zespół do Spraw Chorobowości HospitalizowanejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1001

Realizacja: IntraCOM.pl