Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zadania Wydziału

Zadania Wydziału Finansów i Budżetu:

 • planowanie, realizacja oraz analiza wykonania budżetu Wojewody jako Dysponenta Głównego,
 • rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie terminu wpłaty bądź rozłożenie na raty należności budżetowych między innymi z tytułu:
  • kar i opłat legalizacyjnych ustalonych przez organy nadzoru budowlanego,
  • dotacji, które powinny zostać zwrócone do budżetu państwa jako niewykorzystane, pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  • kosztów procesu ustalonych w drodze prawomocnego wyroku sądu,
  • dochodów pobranych i nieprzekazanych przez j.s.t z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami wraz z odsetkami.
  • z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych.

✸ UWAGA ! Wojewoda Śląski jest właściwy jedynie do udzielania ulg w spłacie mandatów nałożonych do 31 grudnia 2015 roku.
W sprawie ulg od mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016 roku należy zwrócić się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.


Więcej informacji : http://www.opolskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-opolu/zalatwianie-spraw/mandaty.

Redakcja strony: Zadania WydziałuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 539

Realizacja: IntraCOM.pl