Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej



Dyrektor Wydziału

Dorota Wójtowicz

Kontakt:

tel.   32 20 77 174, 142
faks 32 20 77 225

pokój 436

 

Sekretariat Wydziału

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

pokój 435

tel.    32 20 77 174, 142
faks  32 20 77 225

 Zadania Wydziału:

Realizowanie zadań związanych z przekazywaniem dotacji celowych na różnego rodzaju programy krajowe m.in. „Maluch”, Bezpieczna+  czy Senior+  oraz na działania z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju,

Wykonywanie zadań Wojewody jako kontrolera w projektach transgranicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów INTERREG V-A, realizowanych wspólnie przez beneficjentów z Polski i Czech oraz z Polski i Słowacji,

W ramach wykonywanych zadań pracownicy wydziału współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, uczelniami publicznymi i niepublicznymi, fundacjami oraz stowarzyszeniami.

w skład Wydziału wchodzą:

Oddział do spraw Realizacji i Kontroli Projektów oraz Płatności

Zespół do spraw kontroli projektów

Zespół do spraw płatności

Oddział do spraw Współpracy Terytorialnej

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw desygnacji

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i programu "Senior+"

Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji procesu naboru projektów i procedur oraz koordynacji funkcjonowania Wydziału

 

 


Redakcja strony: Wydział Rozwoju i Współpracy TerytorialnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4882

Realizacja: IntraCOM.pl