Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Nadzoru Prawnego

Dyrektor Wydziału

Krzysztof Nowak

tel. 32 20 77 496
faks 32 20 77 499

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

sekretariat Wydziału Nadzoru Prawnego - pokój 498

tel. 32 20 77 496
faks 32 20 77 499
pn. - pt. 7:30-15:30

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Iwona Andruszkiewicz

tel. 32 20 77 496
faks 32 20 77 499

Zadania Wydziału:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez:
  • badanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń wydanych przez te organy
  • przygotowywanie projektów zarządzeń zastępczych Wojewody w przypadku nie podjęcia uchwały lub niewydania zarządzania przez właściwe organu jednostek samorządu terytorialnego,
  • występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z wykonywaniem przez Wojewodę nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego,
  • przygotowanie wniosku o rozwiązanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
  • przygotowanie wniosku o ustanowienie zarządu komisarycznego,
  • przygotowanie wniosku o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję wójta (burmistrza, prezydenta)
  • przygotowywanie wniosków o rejestrację związków międzygminnych i związków powiatów, prowadzenie ewidencji wniosków o rejestrację związku, zmianę statutu lub wykreślenie z rejestru oraz przygotowanie obwieszczeń w sprawie ogłoszenia statutów związków,
 • wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz wydziałów Urzędu
 • prowadzenie postępowań przedsądowych związanych z dochodzeniem należności Skarbu Państwa w sprawach przejętych ze zlikwidowanej delegatury Ministra Skarbu Państwa
 • redagowanie Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

W skład wydziału wchodzą:

 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej,
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Państwa oraz Postępowań Upadłościowych i Spadkowych,
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego,
 • Oddział ds. Nadzoru,
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Wydziału.

 

 

Redakcja strony: Wydział Nadzoru PrawnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5991

Realizacja: IntraCOM.pl