Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Wydziału:

Andrzej Szczeponek

tel. 32 20 77 700,
faks 32 25 10 432

Zastępca dyrektora wydziału

Józef Korzusnik

 tel. 32 20 77 700
 faks 32 25 10 432
 

Tomasz Michalczyk

 tel. 32 20 77 478
 faks 32 20 77 467

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

sekretariat WBiZK - pokój 110

 tel. 32 20 77 700
 faks 32 25 10 432
 

 pn. - pt. 7:30-15:30

Zadania Wydziału:

 • realizowanie zadań z zakresu obrony narodowej w województwie,
 • realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w województwie,
 • realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • koordynowanie i realizowanie programów poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa,
 • realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • nadzorowanie tworzenia procedur i realizacji zadań w ramach Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego dla województwa śląskiego,
 • organizowanie działalności lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych,
 • realizuje zadania w ramach funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie dotyczącym obsługi telefonicznych wywołań kierowanych na numery alarmowe oraz obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej.

*Szczegółowy zakres realizowanych zadań znajduje się w Regulaminie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

W skład wydziału wchodzą:

 

Redakcja strony: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6379

Realizacja: IntraCOM.pl