Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Wydziału:

Andrzej Szczeponek

tel. 32 20 77 700 
faks 32 25 10 432

Zastępca dyrektora wydziału

Józef Korzusnik

 tel. 32 20 77 700
 faks 32 25 10 432
 

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

sekretariat WBiZK - pokój 110

 tel. 32 20 77 700
 faks 32 25 10 432
 

 pn. - pt. 7:30-15:30

Zadania Wydziału:

 • realizowanie zadań z zakresu obrony narodowej w województwie,
 • realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w województwie,
 • realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • koordynowanie i realizowanie programów poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa,
 • realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • nadzorowanie tworzenia procedur i realizacji zadań w ramach Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego dla województwa śląskiego,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych.

*Szczegółowy zakres realizowanych zadań znajduje się w Regulaminie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

W skład wydziału wchodzą:

 

Redakcja strony: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7226

Realizacja: IntraCOM.pl