Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych

Beata Sus

Katarzyna Kurkiewicz

 tel.  32 20 77 519

Zakres działania

 Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy do spraw rejestrów i uprawnień budowlanych należy w szczególności:

1) kontrola prowadzenia przez starostów, prezydentów miast na prawach powiatu elektronicznego rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:

a) weryfikacja terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,

b) wydawanie postanowień w sprawie nałożenia kary za nieterminowe wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) sporządzanie statystki ruchu budowlanego w województwie;

3) współpraca z organami samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa oraz stowarzyszeniami naukowo–technicznymi w sprawie uprawnień budowlanych, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

4) wydawanie na wniosek obywateli duplikatów dokumentów potwierdzających nadane przez Wojewodę w latach 1962-2002 uprawnienia budowlane oraz interpretowanie zakresu uprawnień budowlanych. Redakcja strony: Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1654

Realizacja: IntraCOM.pl