Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego

Kierownik Oddziału

Jolanta Wrońska

32 20 77 453


  pok. 453

W tym:

Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia

 

Zadania

Prowadzenie spraw specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osób wykonujących inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia w tym:

- przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów do rozpoczęcia specjalizacji;

- udział w postępowaniach kwalifikacyjnych o rozpoczęcie specjalizacji dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osób wykonujących inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia;

- organizowanie i przeprowadzanie  postępowań kwalifikacyjnych o rozpoczęcie specjalizacji oraz procedury odwoławczej w związku z niezakwalifikowaniem się lekarzy do odbywania specjalizacji w danym postępowaniu kwalifikacyjnym;

- opracowanie i wydawanie dokumentacji do szkolenia specjalizacyjnego;

- monitorowanie stanu wolnych miejsc szkoleniowych w podmiotach szkolących;

- prowadzenie spraw związanych z rozpoczęciem, przebiegiem i zakończeniem specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów, magistrów  inżynierów, magistrów farmacji, diagnostów laboratoryjnych;

- prowadzenie rejestru osób odbywających specjalizację w województwie śląskim;

- przedłużanie okresu szkolenia specjalizacyjnego w innym trybie niż rezydentura;

-  nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego;

- wydawanie w pierwszej instancji, decyzji w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne;

- przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów do Państwowego  Egzaminu Specjalizacyjnego oraz przekazywanie ich do Centrum Egzaminów Medycznych;

- przechowywanie dokumentacji dotyczącej specjalizacji;

- sporządzanie opracowań zbiorczych, szczegółowych zestawień, analiz, pism, statystycznych zestawień  oraz sprawozdań dot. specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów.

Redakcja strony: Oddział do Spraw Kształcenia PodyplomowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5643

Realizacja: IntraCOM.pl