Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II

Kierownik Oddziału

Krystyna Szpil

tel. 32 20-77-640
e-mail:

 

Zadania

 • Wyrażanie zgody na zbycie, dokonanie darowizny lub zamiany nieruchomości Skarbu Państwa i nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa;

 • Wyrażanie zgody na dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku zawierania kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat; 
 • Ustalenie warunków bonifikaty od ceny sprzedaży, pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;

 • Ustalenie warunków bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • Wyrażanie zgody na oddanie nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których Wojewoda jest organem nadzorującym w najem, dzierżawę lub użyczenie;
 • Wyrażanie zgody na wydanie przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu lub przekazaniu innej jednostce organizacyjnej trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części będącej w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których Wojewoda jest organem nadzorującym;
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej założeń i wykonania budżetu (budżet Wojewody i Urzędu) w części dotyczącej zadań Wydziału, w tym:
 • planowanie i obsługa budżetu Wojewody w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydział we współpracy  z właściwymi Oddziałami Wydziału,
 • sporządzanie kwartalnych informacji z wykonania wydatków i dochodów w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 • nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem budżetem w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydział,
 • Realizacja zadań z zakresu ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Panstwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Redakcja strony: Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/IIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1988

Realizacja: IntraCOM.pl