Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV

W tym:

Zespół Rozwoju Zawodowego - BOVa

Kierownik Oddziału

Klaudia Nalepa

Kierownik Oddziału

Kontakt:

tel.  32 20 77 245
faks 32 20 77 275

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

pokój 245

Zadania

 • opracowywanie aktów wewnętrznych dotyczących zasad funkcjonowania Urzędu oraz zasad organizacji pracy Urzędu,
 • uzgadnianie aktów prawnych pod względem ich zgodności z zasadami techniki prawodawczej
 • nadzór nad zarządzaniem projektami
 • wydawanie upoważnień pracownikom Urzędu oraz ustanawianie pełnomocników Wojewody
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozstrzygania przez Dyrektora Generalnego Urzędu sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami
 • koordynowanie procesu sporządzania przez bezpośrednich przełożonych opisów stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej
 • sporządzanie opisów stanowisk pracy będących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej
 • koordynowanie procesu wartościowania stanowisk pracy Urzędzie
 • rekrutacja pracowników
 • organizowanie i nadzorowanie realizacji służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej
 • nadzorowanie procesu sporządzania ocen członków korpusu służby cywilnej w Urzędzie
 • koordynowanie procesu sporządzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego dla członków korpusu służby cywilnej w Urzędzie
 • organizowanie szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji dla pracowników Urzędu oraz szkoleń z zakresu merytorycznej właściwości wydziałów Urzędu
 • przeprowadzanie przeglądów stanowisk pracy i sporządzanie analiz kadrowo-płacowych na potrzeby Dyrektora Generalnego Urzędu
 • organizowanie staży absolwenckich, praktyk i wolontariatu
 • opiniowanie Regulaminu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
 • wydawanie upoważnień pracownikom służb, inspekcji i straży do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • uzgadnianie statutów i regulaminów jednostek zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
 • organizowanie narad i konferencji zleconych przez Wojewodę, Wicewojewodów lub Dyrektora Generalnego Urzędu

Redakcja strony: Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOVRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1530

Realizacja: IntraCOM.pl