Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV

Kierownik Oddziału

Beata Świda

tel. 32 20-77-617
e-mail:

 

Zadania

 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: państwowych i komunalnych osób prawnych, rejonów dróg publicznych, okręgowych zakładów transportu i maszyn drogowych, rejonów budowy dróg i mostów, rejonów budowy dróg, rejonów budowy mostów, kopalni odkrywkowych surowców drogowych, rejonów eksploatacji kruszywa lub dyrekcji okręgowych dróg publicznych, instytucji kultury, PKP SA w Warszawie, jednostek badawczo-rozwojowych, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w posiadaniu PKP SA, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz PKP SA w Warszawie;
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości wchodzących w skład linii kolejowych pozostających w dniu 28 lutego 2003r. we władaniu PKP SA, niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP SA, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: Skarbu Państwa oraz PKP SA w Warszawie;
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w posiadaniu jednostki badawczo-rozwojowej i wykorzystywanych przez tę jednostkę do celów statutowych, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz danej jednostki;
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie ZUS, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności gruntów na rzecz ZUS;
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 1999r. przez ZUS na rzecz Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz ZUS;
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w posiadaniu hut, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz danej huty;
 • Regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym uczelni publicznej, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz uczelni publicznej;
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie PRTV, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz utworzonych spółek: „Telewizji Polskiej SA”, „Polskiego Radia SA”;
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w dniu 30 września 1997r. w zarządzie PAP, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz utworzonej spółki: „Polska Agencja Prasowa SA”;
 • Regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pozostających w trwałym zarządzie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz Centralnego Ośrodka;
 • Regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pozostających we władaniu Agencji Rezerw Materiałowych, poprzez wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz Agencji;
 • Dokonywanie zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu odpłatnego nabycia budynków (w trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Redakcja strony: Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IVRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1802

Realizacja: IntraCOM.pl