Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV

Kierownik Oddziału

Agnieszka Jóźwiak

tel. 32 20-77-642
e-mail:

 

Zadania

 • Nadzór nad orzecznictwem prezydentów/starostów z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach:

 • wywłaszczania nieruchomości,

 •  zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, w tym za nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne,

 •  zezwoleń na ograniczenie korzystania z nieruchomości,

 • oddawania nieruchomości w trwały zarząd

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

 • Stwierdzanie nieważności decyzji dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (np. oddanie w zarząd, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i ustalenie opłat z tego tytułu); 

 • Stwierdzanie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości oraz o ustaleniu odszkodowania;

 • Stwierdzanie nieważności decyzji o wykupie przez Skarb Państwa nieruchomości rolnych;

 • Udostępnianie do wglądu archiwalnych akt wywłaszczeniowych;
 • Potwierdzenie, czy nieruchomość podlegała przejęciu na podstawie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej;

 • Przekazywanie parafiom rzymskokatolickim gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej.

Redakcja strony: Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIVRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1667

Realizacja: IntraCOM.pl