Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Kierownik Oddziału

Mariola Rejdak

322077603
  603

W tym:

Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej

 

Zadania

Organizacja badań statystycznych na terenie woj. śląskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia - pozyskiwanie, gromadzenie, weryfikacja danych uzyskanych w związku z realizacją badań statystycznych zgodnie z zakresem przedmiotowym i podmiotowym, określonych w przepisach prawa.

• Zakres podmiotowy realizowanych badań:
– podmioty wykonujące działalność leczniczą,
– stacje sanitarno-epidemiologiczne, placówki naukowo-badawcze zatrudniające kadrę medyczną, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

• Zakresu przedmiotowego realizowanych badań:
– zachorowania i leczeni na wybrane choroby;
– profilaktyka - profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach;
– kadra medyczna ochrony zdrowia;
– infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie.

2. Kontrola poprawności danych zawartych w jednostkowych formularzach sprawozdawczych MZ,  sporządzanie zestawień zbiorczych, ich analiza oraz transmisja danych do właściwych pomiotów na poziomie centralnym, w tym administrowanie na poziomie regionalnym Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia.

3. Koordynacja i nadzór nad pracami statystyczno-sprawozdawczymi jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, w szczególności w zakresie legalności, poprawności metodologicznej i terminowości.

4. Analiza danych i informacji uzyskanych w badaniach statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
w tym w szczególności:
• Opracowywanie mierników stanu zdrowia, wskaźników i współczynników statystycznych oraz wyznaczanie prawidłowości,
zależności i nasileń w występowaniu masowych zjawisk zdrowotnych
• Analiza retrospektywna mierników zdrowia oraz wskaźników opisujących zasoby ochrony zdrowia i ich funkcjonowanie.
• Analiza zdrowotności mieszkańców województwa śląskiego na podstawie wybranych wskaźników w powiązaniu
z wybranymi cechami demograficznymi populacji województwa śląskiego.

5. Opracowywanie przedmiotowych analiz tematycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
w tym w szczególności w zakresie:

• Umieralności niemowląt
• Stanu zdrowia dzieci i młodzieży
• Stanu zdrowia osób powyżej 19 roku życia
• Zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych
• Zachorowalności i umieralności z powodu gruźlicy i chorób płuc
• Zatrudnienia kadr ochrony zdrowia
• Funkcjonowania stacjonarnej opieki zdrowotnej
• Funkcjonowania ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
• Leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

6. Publikowanie i prezentacja materiałów o stanie zdrowia mieszkańców województwa śląskiego i funkcjonowaniu wybranych elementów infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego.

7. Opracowywanie danych i informacji dla potrzeb podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej w regionie,
w szczególności w zakresie niezbędnym dla tworzenia planów i strategii zdrowotnych.

Redakcja strony: Oddział Analiz i Statystyki MedycznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1614

Realizacja: IntraCOM.pl