Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro Wojewody

Dyrektor Biura Wojewody:

Elżbieta Sołtysek

tel.:  32 255 40 37
faks: 32 25 63 101
 
 Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25

Podstawowe zadania Biura:

 • obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, wyjazdów i spotkań wojewody oraz wicewojewodów, w tym m.in. z:
   • parlamentarzystami,
   • samorządem terytorialnym,
   • związkami zawodowymi,
   • innymi organizacjami pozarządowymi,
   • interesantami w sprawach skarg i wniosków,
   • właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi rządowymi i pozarządowymi na zasadach określonych przez ministra spraw zagranicznych;
 • prowadzenie działań związanych z organizacją obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych na terenie województwa;
 • prowadzenie polityki informacyjnej wojewody oraz współpraca z mediami;
 • redagowanie artykułów na stronę internetową Urzędu, przygotowywanie wystąpień, listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji oraz innych adresów komplementarnych składanych przez wojewodę;
 • realizacja zobowiązań wojewody związanych z zaproszeniami, udzieleniem honorowego patronatu nad wydarzeniami organizowanymi na terenie województwa oraz udziałem w komitetach honorowych;
 • koordynowanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej oraz jej ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ministrami, parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami;
 • realizacja zadań wojewody objętych działami administracji rządowej, które związane są z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (w zakresie informacji europejskiej) oraz sprawami zagranicznymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu dialogu społecznego i obywatelskiego;
 • koordynacja zadań realizowanych przez pełnomocników, doradców i asystentów wojewody.

Struktura Biura:

 • Oddział ds. Organizacyjno-Finansowych:

  KIEROWNIK ODDZIAŁU: Jolanta DUDA

  Kontakt:

  • mail: 
  • tel. 32 20 77 259
  • pokój: 259
  • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 • Oddział ds. Protokolarnych i Współpracy Zagranicznej:

  P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU: Monika SZOSTEK

  Kontakt:

  • mail: 
  • tel. 32 20 77 331
  • pokój: 331
  • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 • Oddział ds. Komunikacji Społecznej:

  KIEROWNIK ODDZIAŁU: Alina KUCHARZEWSKA 
  Rzecznik Prasowy Wojewody


  Kontakt:

  • mail: 
   biuro prasowe:   
  • tel. 32 20 77 265
  • pokój: 265
  • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 • Asystenci polityczni/doradcy wojewody i wicewojewodów.

 

 

Redakcja strony: Biuro WojewodyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3402

Realizacja: IntraCOM.pl