Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro Wojewody

Dyrektor Biura Wojewody

Elżbieta Sołtysek

tel.:  32 255 40 37
faks: 32 25 63 101
 

Zadania Wydziału:

 • organizowanie spotkań i kontaktów Wojewody i Wicewojewodów, w tym: zapewnienie organizacji pracy Wojewody z:
  • parlamentarzystami,
  • samorządem terytorialnym,
  • partiami politycznymi,
  • związkami zawodowymi,
  • innymi organizacjami pozarządowymi,
  • interesantami w sprawach skarg i wniosków (w tym prowadzenie ewidencji przyjęć interesantów),
  • właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi rządowymi i pozarządowymi na zasadach określonych przez ministra spraw zagranicznych;
 • obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt;
 • obsługa organizacyjna wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody i Wicewojewodów;
 • obsługa Kolegium Doradczego Wojewody;
 • prowadzenie działań związanych z organizacją na terenie województwa obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu dialogu społecznego i obywatelskiego;
 • obsługa komitetów organizacyjnych obchodów świąt narodowych;
 • realizacja zobowiązań Wojewody związanych z patronatami, zaproszeniami i udziałem w komitetach honorowych;
 • koordynacja zadań realizowanych przez pełnomocników, doradców i asystentów Wojewody; 
  koodynowanie działań związanych z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej oraz prowadzenie ewidencji wpływających do Urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Struktura Wydziału:

 • Oddział ds. Organizacyjno-Biurowych,
 • Oddział ds. Protokolarnych i Współpracy Zagranicznej,
 • Oddział Komunikacji Społecznej,
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prasowej - rzecznik prasowy wojewody.

 

 

Redakcja strony: Biuro WojewodyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2260

Realizacja: IntraCOM.pl