Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Dyrektor Biura

Katarzyna Śliwa-Szajor

Kontakt:

tel.  32 20 77 253
faks 32 20 77 275

pokój 253

 

Zastępca Dyrektora Biura

Marcin Hałas

Kontakt:

tel.  32 20 77 251
faks 32 20 77 275
 

 pokój 251

 

Główny Księgowy Budżetu Urzędu

Katarzyna Trafny

Kontakt:

tel.  32 20 77 251
faks 32 20 77 275
 

 pokój 250

 

Sekretariat Biura

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

pokój 252

tel.  32 20-77-252
faks 32 20-77-275

7:30 - 15:30

 

Zadania Biura

Biuro Dyrektora Generalnego pełni rolę biura obsługującego wszystkich pracowników Urzędu. W strukturach Biura znajduje się również wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta, którego pracownicy pełnią funkcję konsultantów Biura Obsługi Klienta - tak istotną z punktu widzenia każdego obywatela. Konsultanci udzielają wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i administracji zespolonej oraz potwierdzają Profil Zaufany ePUAP.

Pracownicy w Biurze Dyrektora Generalnego prowadzą sprawy związane z:

  • opracowywaniem aktów wewnętrznych dotyczących zasad funkcjonowania Urzędu oraz zasad organizacji pracy Urzędu, a także opracowywaniem najważniejszych procedur działania dla Urzędu,
  • zarządzaniem obiegiem korespondencji,
  • zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym naborem pracowników do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, organizacją szkoleń czy prowadzeniem akt osobowych pracowników,
  • organizacją staży absolwenckich, praktyk oraz wolontariatu.

 

 

Redakcja strony: Biuro Organizacyjno-BudżetoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2391

Realizacja: IntraCOM.pl