Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Dyrektor Biura

Katarzyna Śliwa-Szajor

Kontakt:

tel.  32 20 77 253
faks 32 20 77 275

pokój 253

 

Zastępca Dyrektora Biura

Marcin Hałas

Kontakt:

tel.  32 20 77 251
faks 32 20 77 275
 

 pokój 251

 

Główny Księgowy Budżetu Urzędu

Katarzyna Trafny

Kontakt:

tel.  32 20 77 251
faks 32 20 77 275
 

 pokój 250

 

Sekretariat Biura

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

pokój 252

tel.  32 20-77-252
faks 32 20-77-275

7:30 - 15:30

 

Struktura Biura

Oddział do Spraw Księgowości i Realizacji Budżetu Urzędu
(w tym Zespół do spraw księgowości dochodów, Zespół do spraw realizacji budżetu Urzędu)

KIEROWNIK ODDZIAŁU: Jolanta Niedziela

Kontakt:

 • mail: 
 • tel. 32 20 77 393
 • pokój: 393
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;


Oddział do Spraw Wynagrodzeń
(w tym Zespół do spraw realizacji wynagrodzeń)

KIEROWNIK ODDZIAŁU: Grzegorz Tomasz Oleksy

Kontakt:

 • mail:
 • tel. 32 20 77 315
 • pokój: 315
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Oddział Kancelarii

KIEROWNIK ODDZIAŁU: Dagmara Pawluś

Kontakt:

 • mail: 
 • tel. 32 20 77 288
 • pokój: 6
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych

KIEROWNIK ODDZIAŁU: Grzegorz Stuczeń

Kontakt:

 • mail:
 • tel. 32 20 77 175
 • pokój: 176
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Oddział do Spraw Zarządzania Personelem i Organizacji
(w tym Zespół do spraw rozwoju zawodowego)

KIEROWNIK ODDZIAŁU: Klaudia Nalepa

Kontakt:

 • mail:
 • tel. 32 20 77 245
 • pokój: 245
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Oddział do Spraw Kadr

KIEROWNIK ODDZIAŁU: Jerzy Stawiarski

Kontakt:

 • mail:
 • tel. 32 20 77 254
 • pokój: 254
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sektretariatu Biura

Beata Klich, Beata Tobiszowska-Szlęzak

Kontakt:

 • mail: ,
 • tel. 32 20 77 251
 • pokój: 251
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Klienta

KOORDYNATOR: Jacek Lindel

Kontakt:

 • mail:
 • tel. 32 20 77 923
 • pokój: 344
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Agnieszka Baniak, Marcin Goj

Kontakt:

 • mail: ,
 • tel. 32 20 77 239
 • pokój: 239
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Zarządzania Budżetem Urzędu

Natalia Jaremiszyn, Jolanta Kwoczała

Kontakt:

 • mail: ,
 • tel. 32 20 77 242
 • pokój: 242
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Egzekucji Niepieniężnej

KOORDYNATOR: Magdalena Komar

Kontakt:

 • mail:
 • tel. 32 20 77 319
 • pokój: 319
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Koordynacji Kontroli Nadzorczej

Marek Tarabuła

Kontakt:

 • mail: 
 • tel. 32 20 77 241
 • pokój: 241
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu

Aleksandra Simlat

Kontakt:

 • mail: 
 • tel. 32 20 77 227
 • pokój: 218
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej

Marek Wyrwisz

Kontakt:

 • mail: 
 • tel. 32 20 77 749
 • pokój: 45
 • Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25;
 
 

Zadania Biura

Biuro Organizacyjno-Budżetowe pełni rolę biura obsługującego wszystkich pracowników Urzędu. W strukturach Biura znajduje się również wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta, którego pracownicy pełnią funkcję konsultantów Biura Obsługi Klienta - tak istotną z punktu widzenia każdego obywatela. Konsultanci udzielają wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i administracji zespolonej oraz potwierdzają profil zaufany.

Pracownicy w Biurze Organizacyjno-Budżetowym prowadzą sprawy związane z:

 • opracowywaniem aktów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zasad funkcjonowania Urzędu oraz zasad organizacji pracy Urzędu, a także opracowywaniem najważniejszych procedur działania dla Urzędu,
 • zarządzaniem obiegiem korespondencji,
 • realizowaniem polityki personalnej w Urzędzie, w szczególności:
  • organizowanie naborów,
  •  prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • koordynowanie procesów dotyczących  sporządzania pierwszej oceny i ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,
  • realizacja służby przygotowawczej,
 • prowadzeniem obsługi kadrowej pracowników Urzędu oraz wyższej kadry kierowniczej rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organizacją staży absolwenckich, praktyk i wolontariatu,
 • prowadzeniem Archiwum Urzędu oraz udzielaniem informacji o miejscy przechowywania dokumentacji ze zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych,
 • obsługą budżetu dysponenta trzeciego stopnia oraz ksiąg rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia i gospodarką finansową,
 • prowadzeniem postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz windykacją należności Skarbu Państwa,
 • obsługą kasy w siedzibie Urzędu.

 

 

 

Redakcja strony: Biuro Organizacyjno-BudżetoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4116

Realizacja: IntraCOM.pl