Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wolontariat w Urzędzie

Informacji udzielają pracownicy Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym (ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice):

Justyna Firlit - kontakt: (32) 20 77 246 (pok. 246), 
Anna Garbacz - kontakt: (32) 20 77 246 (pok. 246),   
Szczepan Latos - kontakt: (32) 20 77 796 (pok. 246), latoss@katowice.uw.gov.pl
A
gnieszka Mrożek - kontakt: (32) 20 77 796 (pok. 246), 

Osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu w Urzędzie proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalane są warunki jego organizacji w tym m.in. miejsce odbywania wolontariatu, termin jego rozpoczęcia i czas trwania.

Na podstawie ustaleń - chcący realizować wolontariat składa podanie do Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym określa dokładnie miejsce jego realizacji (konkretny wydział lub biuro), termin i godziny.

Do podania musi być dołączona:

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia ubezpieczenia NNW,
 • kopia ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem rozpoczęcia wolontariatu jest:

 • co najmniej miesięczny czas trwania wolontariatu,
 • podpisanie przez Śląski Urząd Wojewódzki i osobę chcącą świadczyć wolontariat porozumienia określającego zasady i termin jego odbywania

Wolontariat w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim jest nieodpłatny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki
  w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice.
 2. Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pod numerem telefonu 032-207-79-75 lub poprzez e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przekazanych dokumentach są przetwarzane w celu realizacji wolontariatu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji wolontariatu.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpoczęcia/kontynuacji przez Panią/ Pana wolontariatu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres ubiegania się o wolontariat i jego realizacji oraz w celach archiwalnych, lub do czasu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Redakcja strony: Wolontariat w UrzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1667

Realizacja: IntraCOM.pl