Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Praktyki

Informacji udzielają pracownicy Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym (ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice):

Justyna Firlit - kontakt: (32) 20 77 246 (pok. 246)   
Anna Garbacz - kontakt: (32) 20 77 246 (pok. 246)   
Szczepan Latos - kontakt: (32) 20 77 796 (pok. 246)   
Agnieszka Mrożek - kontakt:(32) 20 77 796 (pok. 246) 

Każdy student szkoły wyższej lub uczeń szkoły średniej oraz pomaturalnej ma możliwość odbycia praktyki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Studenci/uczniowie zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie proszeni są o kontakt z pracownikiem Urzędu. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalane są warunki jej organizacji w tym m.in. miejsce odbywania praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania. Na podstawie ustaleń chcący odbyć praktykę uczeń zobligowany jest do dostarczenia, najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki, dwóch egzemplarzy umowy (porozumienia) określającej zasady i termin jej odbywania

Umowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony szkoły.


KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana dodatkowych danych osobowych, wykraczających poza dane zawarte w umowie o realizację praktyki (np. adres e-mail, numer telefonu) jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice.
 2. Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pod numerem telefonu 032-207-79-75 lub poprzez e-mail: .
 3. Pani/Pana dodatkowe dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praktyki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
 4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest konieczne w przypadku podjęcia przez Panią/Pana decyzji o kontakcie z pracownikiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach drogą telefoniczną lub mailową.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pana/Pani dodatkowe dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
 7. Pani/Pana dodatkowe dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres ubiegania się o praktykę i jej realizacji do czasu ustania celu jej przetwarzania lub do czasu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody.
 8. Pani/Pana dodatkowe dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana dodatkowych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Redakcja strony: PraktykiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2031

Realizacja: IntraCOM.pl